Boek en dvd van de cursus
Divemaster

De Divemaster opleiding is de eerste stap op weg naar het geven van instructie in het duiken. Al je vaardigheden worden op hoog niveau gebracht. Zowel in het water als in theoretische duikkennis. Je vaardigheden moeten zo worden dat je een voorbeeld bent voor de cursisten en andere duikers onder jouw begeleiding. Je theoretische kennis wordt op het niveau van de instructeur gebracht. Deze theorie wordt zowel door middel van zelfstudie als in sessies in het leslokaal ontwikkeld.
Naast deze theorie is ook veel aandacht voor de praktijk. In rollenspellen en / of stages leer je hoe je met leerling duikers omgaat en hen helpt bij het leren.

Als gebrevetteerd PADI Divemaster heb je een aantal bevoegdheden, waaronder:
- het helpen van een instructeur bij het geven van opleidingen. Je mag bijvoorbeeld vaardigheden oefenen met cursisten in het zwembad en in het buitenwater toezicht houden op cursisten die niet onder direct toezicht van een instructeur zijn
- begeleiden van cursisten in buitenwaterduiken
- je mag (na een stageperiode) zelfstandig het Discover Scuba programma uitvoeren in het zwembad
- plannen, organiseren en toezicht houden op duiken al dan niet in het kader van een opleiding

Nadat je de cursus met goed gevolg hebt doorlopen, wordt je lid van PADI. Dit betekent:
- dat je elk kwartaal de Undersea Journal ontvangt
- dat je op hoogte wordt gehouden van wijzigingen
- dat je toegang krijgt tot het Members deel van de PADI site
- dat je materialen direct bij PADI kunt bestellen

Inhoud van de cursus:
A kennisontwikkeling in 9 presentaties (circa 6 avonden). De kennis wordt in de vorm van een examen getoetst. Uitgebreid gaan we in op de volgende kennisgebieden:
    - De rol en eigenschappen van een PADI Divemaster
    - toezicht houden op duikactiviteiten
    - assisteren van cursisten
    - Veiligheid van duikers en risicomanagement
    - Door Divemasters verzorgde programma´s
    - Speciale vaardigheden en activiteiten
    - Een carriere in de duikindustrie
    - Kennis van de duikomgeving
    - Herhaling duiktheorie
B duikvaardigheden (circa 5 zwembadsessies)
    - uithoudingsvermogen
    - duikvaardigheden
    - reddingsvaardigheden
A toepassing in de praktijk (duur afhankelijk van lopende cursussen en grootte van de groep)
    - in stages of rollenspellen oefenen van alle taken die een DM mag uitvoeren

Vereisten:
- PADI Rescue Diver brevet (of een gelijkwaardig brevet van een andere organisatie)
- tenminste 40 duiken gemaakt en gelogd hebben bij aanvang van de cursus (60 aan het einde van de cursus)
- minimaal 18 jaar zijn bij aanvang van de cursus
- medische keuring niet ouder dan één jaar
- PADI EFR brevet of gelijkwaardig niet ouder dan twee jaar (aan het einde van de cursus)

Geïnteresseerd?

Neem contact op met mij of de Startduiken Zoetermeer.

De kosten voor dit programma zijn € 1029. Dit is inclusief:
- lesmateriaal: PADI Divemaster Kit
- toegang zwembad

Exclusief:
- duikuitrusting
- kosten voor EFR / EHBO brevet
- kosten voor de medische keuring
- lidmaatschap PADI
- beroepsaansprakelijksverzekering PADI